Få overblik over farmakonomuddannelsen

Kontakt os

Fordelingen mellem teori og praksis er i ECTS-point næsten fifty-fifty

Tiltales du af den rette blanding af teori og praksis?

Farmakonomuddannelsen er normeret til 180 ECTS-point (3 studenterårsværk). Den teoretiske uddannelsesdel udgør 85 ECTS-point, den praktisk uddannelsesdel 95 ECTS-point.

ECTS (=European Credit Transfer System) point giver et billede af din arbejdsbelastning og af fagenes indbyrdes vægtning.


Veksler mellem apotek-skole

Vi skaber sammenhæng mellem teori og praksis.

Du lærer teori, du skal bruge i det virkelige liv.

Der er 8 skoleophold på Farmakonomskolen - syv af 3 ugers varighed og et af 2 ugers varighed.

Mellem kurserne er du i praktik på apoteket, hvor du er ansat.

Uddannelsen starter 1. september.

 


Besøg os på farmakonomuddannelsen

Er du nysgerrig på at se skolen?

Du er meget velkommen til at komme forbi og besøge os på farmakonomuddannelsen. Vores adresse er Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød.

Når du vil besøge os, henvender du dig i receptionen og beder om at tale med studieadministrationen (vi har åbningstid hverdage kl. 9:30 – 15:00).

Du kan også ringe eller skrive til os for at aftale et besøg, en rundvisning og en snak med en studievejleder eller en af vores undervisere.

Kontakt os på mail farmakonomuddannelsen@pharmakon.dk eller på tlf. 48 20 60 71.


Farmakonomuddannelsen er niveauvurderet

Den 12. august 2020 blev farmakonomuddannelsen samlet set vurderet til at være på niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Det vil sige, at den niveaumæssigt svarer til en professionsbacheloruddannelse. Niveauvurderingen er foretaget af Danmarks Akkrediteringsinstitution og er gyldig i fire år.

Niveauvurderingen gælder den nuværende farmakonomuddannelse, som følger Bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen 2007.

En niveauvurdering kan styrke mulighederne for merit og videreuddannelse.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at henvende dig til Farmakonomskolens sekretariat.

Se farmakonomuddannelsens "Bevis for niveauvurderingen" her > 

Læs mere på Danmarks akkrediteringsinstitutions hjemmeside >  


Uddannelsen har en bred faglig profil

Du får den rette faglige cocktail!
Uddannelsens 5 fagområder ECTS-point
Medicinsk-farmaceutiske fag: Anatomi og fysiologi, Patologi, Almen farmakologi, Speciel farmakologi, Farmaci 78
Samfundsfarmaceutiske fag: Medicinsk sociologi, Lovforståelse, Sundhedsøkonomi, Klinisk farmaci, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 48
Humanistiske fag: Psykologi, Etik, Kommunikation, Pædagogik, Formidling 25
Organisation og Ledelse: Organisation, Ledelse og samarbejde, Markedsføring og salg, Logistik, Arbejdsmiljø, Kvalitetsstyring 16
Metodefag: Metode 5

 

Endvidere tæller valgfag – herunder projektskrivning og udstationering - 8 ECTS-point.

 

Se video om, hvordan fagene bruges i dialog med medicinbrugeren på apoteket:

Du vælger valgfag

Din interesse bestemmer vejen.

På 3. uddannelsesår arbejder du med et valgfag

  • Undervisning på Kursus 6, 7 og 8
  • Projektskrivning
  • To ugers udstationering.

 

Udstationering giver nye perspektiver

Vi synes, du skal se andet end dit uddannelsesapotek.

Derfor skal du udstationeres på et andet apotek i fire uger: To uger på et apotek med en anden profil end dit eget uddannelsesapotek- og to i forbindelse med et valgfrit emne sidst i uddannelsen.

Skoleopholdene byder på engageret og afvekslende undervisning

Du kan altid blive klogere.

Farmakonomskolens undervisning fylder din faglige rygsæk op. Du lærer også metoder til, hvordan du tilegner dig ny viden og holder dig up-to-date.

Underviserne er engagerede og veluddannede. De underviser på et højt fagligt niveau. Du skal forvente at arbejde selvstændigt med stoffet ud over undervisningstiden fra kl. 8.30-16.00.

I undervisningen bruges afvekslende lærings- og undervisningsformer og kombination af fag. Vi bruger blandt meget andet dialog i undervisningen, cases fra det virkelige liv samt øvelser i modelapoteket og laboratoriet. Samtidig bygger undervisningen videre på praktiktidens arbejde og læring (blandt andet med e-læringsprogrammer og videolæring).

For hvert kursus er der en række mål, du skal nå. Målene oplyses i starten af hvert kursus. Målene for faget ”Farmaci” på første kursusophold er blandt andet, ”at du kan deltage i lægemiddelfremstilling” og ”at du er bevidst om betydningen af kvalitetssikring af lægemiddelfremstilling”.

Du får en pc

Der er udtalt brug af elektroniske uddannelsesmaterialer.

Du får stillet en bærbar pc til rådighed med relevant hard- og software samt får adgang til en hjemmeside med elektroniske uddannelsesmaterialer, fx e-læringsprogrammer, videolæring og forskellige typer af opgaver, som skolen har lavet.

Miljøet fremmer læring

Miljø er godt – undervisningsmiljø er meget godt!

En del af farmakonomuddannelsens strategi er at have ”et velfungerende læringsmiljø”. Der er trådløst internet over hele Farmakonomskolen, og der er justerbare kontorstole og enkeltmandsborde på hjul i alle lokaler.

De studerendes område bruges også til gruppearbejde. I kan sidde i de mange sofagrupper, i klasselokalerne eller i Multirum 1 og 2.

Farmakonomskolen har brugsret over lokalerne i de studerendes område, men i travle perioder kan Pharmakon Konferencecenter udleje nogle af lokalerne. Derfor kan der være tider, hvor der er flere gæster end studerende i de studerendes område.

Se vores UMV (Undervisningsmiljøvurdering) for 2018 

Farmakonomskolen emmer af liv efter fire

Venner for livet!

Når du er på skoleophold skaber du nye venskaber, som for mange, varer resten af livet. Om aftenen er der mange muligheder for at være sociale sammen.

I de studerendes område er der forskellige underholdningsmuligheder for dig, der vil hygge inden døre. For eksempel kan I spille air-hockey, bordtennis, bordfodbold og Wii.

Er du mere til den aktive fritid, kan du købe billetter med rabat til Frederiksborg Svømmehal, der ligger tæt på skolen, eller du kan få et kort med løberuter – blandt andet en dejlig tur rundt om Frederiksborg Slot. På Farmakonomskolen er der motionsrum, udlån af cykler og mulighed for opstilling af net til udendørs volleyball og badminton.

Læs mere om faciliteterne på Pharmakon Konferencecenter

Kan du lide at dyste?

Vi vil så gerne have, at I hygger jer!

På første skoleophold arrangerer Farmakonomskolen et opgaveløb, så I kommer til at se Hillerød.

Vi arrangerer også små konkurrencer, der giver mulighed for at møde hinanden på tværs af klasser og årgange.


Farmakonomskolen er også Pharmakon

Skolen er dit andet hjem!

Du kan bo på Farmakonomskolen – når du er på skoleophold:

Farmakonomskolen er en del af Pharmakon, som er et moderne uddannelses- og konferencecenter.

De fleste farmakonomstuderende bor på Farmakonomskolen under skoleopholdene. Du kommer til at bo på et 2 sengs værelse sammen med en anden studerende.

Farmakonomskolen har sit eget laboratorium, modelapotek og en række undervisningslokaler.

Oplysninger om tilgængelighed til Pharmakon (parkeringsforhold, handicaptoiletter, lys- og lydforhold mv.) - klik her

 


Link


Der er mål, der skal nås i praktikken

Øvelse gør mester!

I praktiktiden træner du praktiske færdigheder og omsætter din teoretiske viden til praksis. For hver praktikperiode har Farmakonomskolen formuleret en række mål, du skal nå.

Uddannelsen på apoteket består af læring i det daglige arbejde. Du har også en ugentlig studiedag, hvor du arbejder med opgaver, skolen har lavet.

Som din støtte i praktiktiden får du tildelt en eller flere farmaceuter/farmakonomer, der varetager deres særlige rolle som uddannelsesansvarlig, vejleder og coach i forbindelse med din uddannelse.

Ud over studiedagene skal du regne med at bruge fritid på uddannelsen for at kunne nå målene.Kender du "kombi"-ordningen?

Tænder du på sygehusapotek?

Hvis du bliver ansat i det kombinerede forløb, deler du praktiktiden mellem privatapoteket og sygehusapoteket.

Uddannelsen, herunder eksamensprøverne, er i øvrigt identisk med den uddannelse, der udelukkende foregår på privat apotek.

Det er privatapotekerne og sygehusapotekerne, der bestemmer, hvor mange pladser, der er i det kombinerede forløb hvert år.

Hvert år medio december finder du her en liste over ledige uddannelsespladser

Du underskriver ansættelseskontrakt med privatapoteket.Der er 6 eksaminer

Antallet af eksaminer er overkommeligt!

 

Prøver på 1. år - maj/juni
Basisviden. Skriftlig flerfaglig prøve

 

Prøver på 2. år - maj/juni
Rådgivning 1. Mundtlig tværfaglig prøve

 

Prøver på 3. år - maj/juni
Apoteket. Skriftlig tværfaglig prøve
Rådgivning 2. Mundtlig tværfaglig prøve
Projekt i valgfrit emne

 

Prøve, løbende fra 1. år til 3 år
Præsentationsportfolio. Skriftlige tværfaglige opgaver. Påbegyndes i Praktik 3 og afsluttes i Praktik 7.

 

Derudover skal alle kursus- og praktikperioder bestås.

Du får løn

Du arbejder ikke gratis!

Du får løn under uddannelsen. Pr. 1. oktober 2022 er månedslønnen 13.108 kr. i første uddannelsesår stigende til 14.942 kr. det tredje uddannelsesår. Kursusophold samt lærebøger og andet undervisningsmateriale er gratis for dig.

Der er ikke mulighed for voksenelevløn på farmakonomuddannelsen.

Hvad gør jeg, hvis jeg er uddannet farmakonom eller farmaceut fra et andet land og gerne vil fungere som farmakonom på et dansk apotek eller sygehusapotek?

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du finde vejledning om, hvordan du skal forholde dig afhængigt af, om du er farmaceut eller farmakonom i forhold til, hvilket land du kommer fra.
Du kan finde oplysningerne her:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/apoteker/udenlandsk-apotekspersonale/

Hvis du har yderligere spørgsmål om dette, kan du kontakte Lægemiddelstyrelsen på udd@dkma.dk

Hvis du har fået en afgørelse fra Lægemiddelstyrelsen, hvor der står krav om praktikophold og/eller Egnethedsprøve kan du henvende dig til Farmakonomskolen, Uddannelsessekretær Janne Kejser Laursen jkl@pharmakon.dk for yderligere information.

What do I do if I’m a qualified pharmacy technician or pharmacist from another country and I would like to work as a pharmacy technician at a Danish pharmacy or hospital pharmacy?

On the website of the Danish Medicines Agency you can find a guide to what to do, related to whether you are a pharmacist or a pharmacy technician and related to the country you are from. Find the information here:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/pharmacies/pharmacies/foreign-pharmacy-staff/

If you have questions that are not answered on the website, you can contact the Danish Medicines Agency on udd@dkma.dk

If you have received a decision from the Danish Medicines Agency that requires you to do an internship and/or an aptitude test, you can contact Janne Kejser Laursen, education secretary at the Danish College of Pharmacy Technicians, on jkl@pharmakon.dk for further information.

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more