Kontakt os

Farmakonomuddannelsen er niveauvurderet

Den 12. august 2020 blev farmakonomuddannelsen samlet set vurderet til at være på niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Det vil sige, at den niveaumæssigt svarer til en professionsbacheloruddannelse. Niveauvurderingen er foretaget af Danmarks Akkrediteringsinstitution og er gyldig i fire år.

Niveauvurderingen gælder den nuværende farmakonomuddannelse, som følger Bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen 2007.

En niveauvurdering kan styrke mulighederne for videreuddannelse og merit for færdiguddannede farmakonomer.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at henvende dig til Farmakonomskolens sekretariat.

Se farmakonomuddannelsens "Bevis for niveauvurderingen" her > 

Læs mere på Danmarks akkrediteringsinstitutions hjemmeside > 

 

 

Hvad er en farmakonom?

Her kan du blive klog på, hvad en farmakonom er og laver. Se for eksempel spændende jobbeskrivelser.

Klik, og bliv ledt over på fanen "Hvad er en farmakonom?".


Om uddannelsen

Bliv ekspert i uddannelsen. Læs alt om uddannelsens struktur, fag, eksaminer med videre.

Klik, og bliv ledt over på fanen "Om uddannelsen".


Ansøgning og optagelse

Se alle trinene på vejen til at blive farmakonomstuderende.

Klik, og bliv ledt over på fanen "Ansøgning og optagelse".


Følg os på Facebook!

Her kan du få et indblik i de nuværende studerendes hverdag på Farmakonomskolen samt se indslag om øvrige aktiviteter.


Testimonials

Se de studerendes præsentation af uddannelsen

Spørgsmål og svar

Farmakonomuddannelsen starter 1. september og slutter med eksamen i juni tre år senere.

 

Få inspiration ved at læse Mie Malig Hansens tale fra Dimissionen 2016 - klik her

Farmakonom Denny Vilhelm Tramontano Löwe giver her 10 gode grunde til at vælge farmakonomuddannelsen - klik her

Du får løn under uddannelsen. Pr. 1. april 2021 er månedslønnen 12.738 kr. i første uddannelsesår stigende til 14.521 kr. det tredje uddannelsesår. Kursusophold samt lærebøger og andet undervisningsmateriale er gratis for dig.

Lønningerne til farmakonomstuderende på Færøerne er anderledes - se lønoversigten på Farmakonomforeningens hjemmeside - klik her

Der er ikke mulighed for voksenelevløn på farmakonomuddannelsen, da der i overenskomsten for farmakonomstuderende ikke er lavet aftale om dette. Lønnen er den samme for alle studerende uanset alder.

Lønoplysninger vil altid være bruttolønnen.

På Farmakonomforeningens hjemmeside, www.farmakonom.dk, kan du altid se den aktuelle løn for nyuddannede farmakonomer. Der er forskel på lønnen for farmakonomer ansat på privat apotek og sygehusapotek. Se de aktuelle lønninger nedenfor.

Lønninger - privat apotek, klik her
Lønninger - sygehusapotek, klik her
Lønninger - Færøerne, klik her

Har du spørgsmål til ovennævnte, kontakt da venligst Farmakonomforeningen på tlf. 3312 0600.

Som færdiguddannet farmakonom er der mange muligheder for efteruddannelse, da der er et veludbygget, arbejdsgiverbetalt efteruddannelsessystem.

De fleste farmakonomer arbejder på apotek eller sygehusapotek. Men der er også andre jobmuligheder, for eksempel i medicinalindustrien.

Nej, desværre - adgangskravet er en fuld hf.

Ja, hvis du har Social- og sundhedsuddannelse, trin 2, samt dansk C, naturfag C og engelsk D som specifikke adgangskrav.

Nej, desværre - adgangskravet er en gymnasial uddannelse, hf, hhx eller lignende.

Ja, det kan du godt. Er du ordblind og har fået en uddannelsesplads på et apotek, kan du henvende dig til Farmakonomskolen, som kan hjælpe dig med, hvor du kan søge om diverse hjælpemidler. 

Det er en forholdsvis krævende uddannelse på et rimeligt højt fagligt niveau. På kursusopholdene er der undervisning fra 8.30-16.00; derefter er der gruppearbejder, projekter, lektier o.a. I praktikken er der udover en almindelig arbejdsuge lektier, projekter og andet.

Hvis du bor i nærheden af Farmakonomskolen, behøver du ikke bo her. Du skal dog være indstillet på at deltage i gruppearbejde og andet efter undervisningens ophør kl. 16.00.

Farmakonomuddannelsen er en 3-årig teoretisk-praktisk uddannelse rettet mod apotek og sygehusapotek, mens farmaceutuddannelsen er en 5-årig akademisk uddannelse.

Ja, der er gode muligheder for at få job. Ledighedsprocenten for farmakonomer er på landsplan 2,2 (december 2020)

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du finde vejledning om, hvordan du skal forholde dig afhængigt af, om du er farmaceut eller farmakonom i forhold til, hvilket land du kommer fra.

Du kan finde oplysningerne her:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/apoteker/udenlandsk-apotekspersonale/

Hvis du har yderligere spørgsmål om dette, kan du kontakte Lægemiddelstyrelsen på udd@dkma.dk

Hvis du har fået en afgørelse fra Lægemiddelstyrelsen, hvor der står krav om praktikophold og/eller Egnethedsprøve kan du henvende dig til Farmakonomskolen, Uddannelsessekretær Janne Kejser Laursen jkl@pharmakon.dk for yderligere information.

On the website of the Danish Medicines Agency you can find a guide to what to do, related to whether you are a pharmacist or a pharmacy technician and related to the country you are from. Find the information here:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/pharmacies/pharmacies/foreign-pharmacy-staff/

If you have questions that are not answered on the website, you can contact the Danish Medicines Agency on udd@dkma.dk

If you have received a decision from the Danish Medicines Agency that requires you to do an internship and/or an aptitude test, you can contact Janne Kejser Laursen, education secretary at the Danish College of Pharmacy Technicians, on jkl@pharmakon.dk for further information.

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more