Kontakt os

Få helt styr på, hvad en farmakonom laver

Som farmakonom sikrer du rette pille i rette mund.
Farmakonomer har stor kundekontakt, ved en masse om medicin og hjælper med at medicinen tages rigtigt.

Uddannelsen til farmakonom er 3-årig og skifter mellem praktikophold på apotek og skoleophold på Farmakonomskolen i Hillerød. Uddannelsen er for dig, der gerne vil have med mennesker at gøre og har interesse for sundhed, sygdom og medicin.

Farmakonom betyder lægemiddelkyndig. Farmakonomer hed tidligere apoteksassistenter. Som farmakonom kan du være med til at tage ansvar for, at din søster, ven og nabo får den rigtige medicin, på det rigtige tidspunkt og til den rigtige pris.

Hvor kan du få job som farmakonom?

Farmakonomer er efterspurgte!

De fleste arbejder på apotek eller sygehusapotek. Men der er også mange andre jobmuligheder, for eksempel i medicinalindustrien.

www.apotekskarriere.dk kan du læse om karrieremuligheder og få et indblik i arbejdslivet på apoteket. Læs blandt andet om Stine Bjerreskov og Debbie Rasmussen, som er ansat som farmakonomer på apoteker forskellige steder i landet. Klik her

Der er gode muligheder for at få job, når du er færdiguddannet. Ledighedsprocenten for farmakonomer er lav. Se det aktuelle tal på A-kassen FTF-A’s hjemmeside, både på landsplan og for hver region.

Vælg 'Farmakonomforeningen' under organisation på https://ftfa.dk/din-situation/faglige-organisationer/ledighedsstatistik/

 

Farmakonomer har den direkte kundekontakt på apoteket

Mille brænder for arbejdet på apotek – læs om Milles hverdag. 

Farmakonomer er den største personalegruppe på apoteket.
Du rådgiver kunderne om medicin, og hvad de selv kan gøre i forhold til sundhed og sygdom.
Apoteket tilbyder en række sundhedsydelser, for eksempel hjælp til rygestop, som du vil få kendskab til i farmakonomuddannelsen.


Link

Farmakonomer behersker alle opgaver på sygehusapoteket

Nikolaj sikrer medicinservicen på sygehusapoteket – læs om hans store patientkontakt.

På sygehusene arbejder farmakonomer med produktion, kontrol, ekspedition, bestilling og information.
Mange farmakonomer er beskæftiget med produktion af medicin, såsom infusionsvæsker og cytostatika, men der er også mange der er ansat til at lave medicinservice ude på de forskellige afdelinger på sygehusene. Medicinservice er en service, som sikrer, at der er de rigtige lægemidler tilgængelige på de forskellige afdelinger.


Link

Farmakonomer garanterer kvaliteten i medicinalindustrien

Pernille producerer medicin i medicinalindustrien - læs om hendes vej til jobbet.

I industrien er farmakonomers største arbejdsområde kvalitetsstyring. Derudover arbejder farmakonomer med forskning og udvikling af nye lægemidler. I produktionsafdelingerne er farmakonomer ofte ledere for timelønnet personale og udfører kvalitetskontrol.

 

 


Link

Hent dokumenter om uddannelsen

undefinedStudieordning, august 2022
Hvad skal en farmakonom kunne?
Læs i Studieordningen, afsnit 1 og 2

undefinedFakta om farmakonomuddannelsen

Hent folderen "Bliv farmakonom"
og læs om uddannelsen


undefinedStuderende på farmakonomuddannelsen

Hent folderen og få et hurtigt overblik over, hvad uddannelsen kræver

undefinedBekendtgørelse om farmakonomuddannelsen (2007)

Læs om uddannelsen - helt overordnet

undefinedÆndring til Bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen (2015)

Læs her om ændringer til Bekendtgørelsen af 2007

 

Farmakonomforeningen og elevbestyrelsen

Farmakonomer har deres egen fagforening

Farmakonomer har et stærkt fagligt fællesskab.

Farmakonomforeningen har omkring 5.400 medlemmer.

Medlemmerne er ansat på apoteker, i det offentlige og i medicinalindustrien.

På Farmakonomforeningens hjemmeside kan du se, hvordan medlemmerne er fordelt på de forskellige områder.


Link

Elevbestyrelsen taler din sag

I Farmakonomforeningen er der en elevbestyrelse.

Elevbestyrelsen følger med i de farmakonomstuderendes vilkår på apotekerne, og Farmakonomforeningen er parat til hjælpe, hvis der opstår problemer under uddannelsen.

Derudover har elevbestyrelsen kontakt med Farmakonomskolen om at gøre uddannelsen så god som muligt.

Vil du vide mere om, hvad elevbestyrelsen beskæftiger sig med og se medlemmerne, så klik her

 

 

 


 

undefined


Link


Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more