Kontakt os

Farmakonom på sygehusapotek

Af Nikolaj B. Schultz, Hvidovre Hospital

 

Klinisk farmaci på sygehus
I sommeren 2014 blev jeg uddannet farmakonom fra privat apotek og indenfor valgfaget klinisk farmaci på sygehus. Efter endt uddannelse fik jeg job på samme ortopædkirurgiske afdeling på Hvidovre Hospital, hvor jeg skrev mit valgfagsprojekt i klinisk farmaci på sygehus. Jeg er nu ansat af Region Hovedstadens Apotek og arbejder på Amager/Hvidovre Hospitaler.

Stor patientkontakt
Region Hovedstadens Apotek har i et samarbejde med Amager og Hvidovre Hospitaler udviklet den tværfaglige ydelse Medicine Management, hvor farmakonomer udfører specifikke trin i medicineringsprocessen. Det betyder, at jeg som farmakonom i hverdagstimerne varetager følgende trin i medicineringsprocessen: dispensering og administration af oral medicin (morgen og middag), medicin ved udskrivelse og optagelse af sekundære medicinanamnese. Sidstnævnte betyder, at jeg finder frem til, hvad patientens medicinforbrug er fx ved at ringe til plejehjem, hjemmepleje eller dosisapotek. Hverdagen består altså i, at jeg doserer og indgiver oralt medicin til mine patienter, laver udskrivelsessamtale med dem og sikrer, at de behandles med det aktuelle og rigtige medicin. Derved har jeg opnået muligheden for at have patientkontakt, som jeg trives med.

Deltager også i tværfagligt samarbejde
Mit arbejde på afdelingen består desuden i at bistå i det tværfaglige samarbejde mellem læger og plejepersonale, herunder blandt andet at svare på lægemiddelrelaterede problemer. Jeg har fået en delegeret ordinationsret. Der betyder, at jeg kan ordinere et begrænset omfang af lægemidler, jævnfør vejleding og instrukser. Dermed kan patienten sikres en hurtig og kvalificeret medicinsk behandling, for eksempel hvis patienten har kvalme eller er forstoppet.

Udbygger konstant faglig viden
Jeg udbygger min faglige viden hele tiden og har for nyligt været på kursus i parakliniske problemstillinger. Herunder har jeg stiftet bekendtskab med klinisk biokemi og i at aflæse og agere på visse blodprøver, for eksempel GFR (nyretal).

Anden medicin end på privatapotek
Udover at arbejde med Medicine Management på ortopædkirurgisk afdeling, arbejder jeg også som medicinservice farmakonom på resten af hospitalet. Derved får jeg samtidig et unikt indblik i alle de mange lægemidler som findes og bruges på et sygehus. Disse lægemidler findes ikke og ses ikke på et privatapotek. Det er næsten som at åbne en helt ny bog.

Jeg brænder for den kliniske farmaci og trives enormt godt med at være der, hvor jeg kan gøre en forskel for patienten.

Ekstraarbejde
Foruden fuldtidsjobbet på Hvidovre Hospital arbejder jeg også af og til i weekenden på mit elevapotek, hvor jeg er uddannet. Således kombinerer jeg min viden og erfaring fra både privat- og sygehusapotek i begge sektorer.

Vil du gøre en forskel
Hvis du synes, at arbejdet som sygehusfarmakonom lyder interessant, så er der mange muligheder for at arbejde med det kliniske og gøre en forskel.

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more