Kontakt os

Certificering til ”Tjek på inhalation” er en mulighed

Forløbet 

Perioden for certificering løber fra 8. februar til 31. juli på den studerendes 3. år for at sikre, at certificeringen af nyuddannede sker i umiddelbar tilknytning til afslutningen af uddannelsen.

Forløbet er for alle studerende – det er en del af deres uddannelse.

På Kursus 7 introduceres alle studerende til forløbet.

Forløbet findes som Praktik 8 opgaver i de studerendes portfoliosystem.

I perioden 8. februar til 12. maj på den studerendes tredje år gennemfører den studerende den faglige videnstest. Testen er individuel og kan laves fx på en studiedag. Hjælpemidler er tilladte. Den uddannelsesansvarlige sikrer, at testen laves individuelt. (Testen skal være bestået senest 12. maj.)

Gennemførelse af minimum fem ydelser i praksis skal ske på apoteket i perioden 8. februar til 31. juli, fx på studiedage. Ydelserne gennemføres under supervision af certificeret faguddannet personale.

Den studerendes/den nyuddannedes praktiske færdigheder vurderes ved en faglig vurdering senest 31. juli. Vi anbefaler, at den faglige vurdering foretages af en anden på apoteket end den superviserende, på en studiedag senest i maj måned.

Dokumentation for den faglige vurdering og de fem ydelser sker på en formular, som sendes til Farmakonomskolen til godkendelse. Godkendes dokumentationen, og er den faglige videnstest bestået, udstedes efter bestået farmakonomeksamen et certifikat, der er gældende i tre år.

Økonomi og ansvar

Certificeringen er gratis for apoteket og for den studerende.

Apoteket foretager Faglig vurdering senest 31. juli, fx på en studiedag, og giver den nyuddannede/studerende mulighed for at levere fem ydelser (enten efter eksamen eller under uddannelsen, i begge tilfælde under supervision).

Farmakonomskolen leverer ressourcer til undervisning, udarbejdelse og retning af test samt udsteder certifikat på baggrund af den fremsendte dokumentation. 

 

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more