Kontakt os

Certificering til ”Tjek på inhalation” er en mulighed

Forløbet 

Perioden for certificering løber fra 16. februar til 31. juli på elevens 3. år for at sikre, at certificeringen af nyuddannede sker i umiddelbar tilknytning til afslutningen af uddannelsen.

Forløbet er obligatorisk for alle elever – det er en del af deres uddannelse.

På Kursus 7 i januar introduceres alle elever til forløbet.

Forløbet findes som Praktik 8 opgaver i elevernes portfoliesystem.

I perioden 16. februar til 21. maj på elevens tredje år gennemfører eleven den faglige videntest, fx på studiedag. Testen er individuel og kan laves på en studiedag. Hjælpemidler er tilladte. Den uddannelsesansvarlige sikrer, at testen laves individuelt. (Testen skal være bestået senest 21. maj.)
Gennemførelse af minimum 5 ydelser i praksis skal ske på apoteket i perioden 16. februar til 31. juli, fx på studiedage. Ydelserne gennemføresunder supervision af certificeret faguddannet personale.

Elevens/den nyuddannedes praktiske færdigheder vurderes ved en faglig vurdering senest 31. juli. Vi anbefaler, at den faglige vurdering foretages af en anden på apoteket end den superviserende, på en studiedag senest maj måned.

Dokumentation for den faglige vurdering og de 5 ydelser sker på en formular, som sendes til Farmakonomskolen til godkendelse. Godkendes dokumentationen, og er den faglige videntest bestået, udstedes efter bestået farmakonomeksamen et certifikat, der er gældende i 3 år.
Økonomi og ansvar

Certificeringen er gratis for apoteket og for eleven.

Apoteket foretager Faglig vurdering senest 31. juli, fx på en studiedag, og
giver den nyuddannede/eleven mulighed for at levere 5 ydelser (enten efter eksamen eller under uddannelsen, i begge tilfælde under supervision).

Farmakonomskolen leverer ressourcer til undervisning, udarbejdelse og retning af test samt udsteder certifikat på baggrund af den fremsendte dokumentation.

 

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more