Sådan bliver du farmakonomelev

Kontakt os

Vi er ikke som de andre...

Farmakonomuddannelsen er en 3-årig videregående uddannelse. I modsætning til andre uddannelser skal du skrive en ansøgning direkte til et apotek og have underskrevet en elevkontrakt inden uddannelsesstart. 

Når du har underskrevet en elevkontrakt og opfylder uddannelsens adgangskrav, er du automatisk optaget på farmakonomuddannelsen og vil blive indkaldt til skoleophold. Det vil sige, at du ikke skal søge via Den Koordinerede Tilmelding (optagelse.dk).

 

Er du berettiget til at søge optagelse?

Adgangskravene er:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux-uddannelse (eux) eller international baccalaureate (IB)

 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Farmakonomskolen anbefaler et snit på minimum 4 fra den adgangsgivende uddannelse samt beståede karakterer i dansk og matematik.

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (bestået efter 1. maj 2003)
  Hvis du har social- og sundhedsassistentuddannelsen (bestået før maj 2003), skal du have bestået fagene: Dansk C og naturfag C og engelsk D.
 • Udenlandske eksaminer, sidestillet med dansk gymnasial eksamen
  Dette adgangskrav kræver dispensation. Kontakt Farmakonomskolens sekretariat for at høre mere.

Hvis du har andre uddannelser end ovennævnte og sundhedsfaglig relevant joberfaring, har du mulighed for at få en realkompetencevurdering. Kontakt Farmakonomskolens sekretariat, hvis du vil vide mere. 

Hvis du allerede har en videregående uddannelse på professionsbachelor niveau eller over, så henvend dig til Farmakonomskolens sekretariat for at høre, om dine muligheder for at tage farmakonomuddannelsen. 

Vil du vide mere om adgangskrav til uddannelsen, kan du se det i denne ændringsbekendtgørelse

Vil du se selve bekendtgørelsen, klik her

Søg optagelse på apoteket

Det er faktisk ret nemt, hvis du følger forløbsdiagrammet trin for trin. 
De sorte felter viser det, du skal gøre. De orange felter er det, som Farmakonomskolen gør. Og det grønne er det, som apoteket tager sig af. 

Optagelsesforløb

midt i januar     Farmakonomskolen offentliggør listen over ledige uddannelsespladser (midt i januar): i det almindelige forløb (apotek) - læs mere her
i det kombinerede forløb (apotek/sygehusapotek) - læs mere her
Adgangskrav til
Farmakonomuddannelsen
      Motiveret ansøgning og kopi af eksamensbevis, sendes til apotek  
ansøgninger behandles løbende     Apoteket udvælger og indkalder til samtale ud fra ansøgningerne.
      Personlig samtale på apoteket  
      Apoteket udvælger elev/elever, ud fra samtalerne
      Underskrivning af elevkontrakt  
      Apoteket giver Farmakonomskolen besked
midt i juli     Farmakonomskolen oplyser apoteket om, hvilken klasse deres elev(er) skal gå i  
midt i juli     Farmakonomskolen sender elevens velkomstmateriale inkl. uddannelsesbøger og -pc til apoteket  
1. september     Elevtiden starter  
           

 

 

 

 

Hvad gør dig attraktiv som ansøger?

Undervisning samt uddannelsens pensum er på dansk. Du skal derfor skrive og tale dansk, så du kan læse og forstå uddannelsens omfattende pensum samt bestå uddannelsens skriftlige og mundtlige eksaminer. Gode regnefærdigheder er også nødvendige for at klare uddannelsen og jobbet som farmakonom.

 

En god ansøgning er nøglen til samtale

Det er meget vigtigt, at du skriver en god og motiveret ansøgning til det apotek, hvor du gerne vil være elev.

Din motivation for uddannelsen og din begrundelse for netop at søge dét apotek er afgørende for, at apoteket kalder dig til samtale og vælger netop dig.

Sæt dig ind i, hvilke apoteker der er i dit lokalområde og send ansøgning til det apotek, hvor du ønsker elevplads.

En motiveret ansøgning er din personlige beskrivelse af, hvorfor du er interesseret i uddannelsen, og hvad der efter din mening gør dig i stand til at klare uddannelsen.

Beskrivelsen skal give et indtryk af dig, dine egenskaber, din modenhed og egnethed til uddannelsen, dine kvalifikationer og overvejelser i forhold til den.

Undersøg om der er andre apoteker i dit lokalområde, som du kan søge, hvis du ikke kommer til samtale på din første ansøgning.

Gør din ansøgning kort og præcis - højest én A4 side.

Følgende skal sendes sammen med den motiverede ansøgning: 

 1. en kopi af dit adgangsgivende eksamensbevis (afslutter du først din adgangsgivende uddannelse til sommer, så skriv dette i din ansøgning, og vedlæg i stedet eventuelle årskarakterer).
 2. curriculum vitae (cv) (en liste, hvor du nævner dine uddannelser og din erhvervserfaring i kronologisk orden)
 3. eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdspladser.

Send ansøgningen elektronisk til apoteket og aflever den også gerne personligt. 

Vælger du at søge uddannelsesplads i det kombinerede forløb, skal du sende ansøgning både til privatapoteket og sygehusapoteket. Vi anbefaler, at du i ansøgningen skriver, hvorfor du gerne vil være kombi-elev.

Apotekerne behandler ansøgningerne løbende.

Hvis du bliver indkaldt til samtale, skal du medbringe dit originale eksamensbevis.

 

 

 

Hvordan ved du, hvilke apoteker, du kan søge?

Liste over ledige uddannelsespladser

Hvert år i midten af januar måned har du mulighed for at se en liste over de apoteker, der søger elever det pågældende år.

Listen over ledige uddannelsespladser finder du her

 


Link

Liste over ledige uddannelsespladser i det kombinerede forløb

Hvis du er interesseret i en elevplads i det kombinerede uddannelsesforløb, så kan du hvert år i midten af januar se en oversigt over, hvilke privatapoteker og hvilke sygehusapoteker der det pågældende år samarbejder om at uddanne elever. 

Listen over ledige uddannelsespladser i det kombinerede forløb finder du her


Link

Beskrivelse af det kombinerede forløb

Se beskrivelsen af det kombinerede forløb her 


Link

Har apoteket valgt dig blandt ansøgerne?

Du er optaget på uddannelsen

Når du har underskrevet en elevkontrakt med et apotek, er du optaget på uddannelsen.

Finder apoteket din ansøgning interessant, vil du blive kaldt ind til en personlig samtale. Vælger apoteket at antage dig som elev, skal du og apoteket underskrive en elevkontrakt.


Farmakonomskolen får besked

Apoteket sender kopi af den underskrevne elevkontrakt til Farmakonomskolen.

På denne måde bliver du registreret som elev på skolen.


Se elevkontrakten

Har du lyst til at se elevkontrakten og læse det, der står med småt?

Klik her og se elevkontrakten


Link

Hvornår hører du fra Farmakonomskolen første gang?

 

Du er sikkert nysgerrig på dit første skoleophold.

Medio juli modtager apoteket besked om, hvilken klasse du skal gå i. På samme tid sender Farmakonomskolen din uddannelsespakke til apoteket. Den indeholder bøger, pc samt praktisk information, hvor det blandt andet fremgår, hvornår du skal møde på Farmakonomskolen.

 

Vil du gøre dig klar til uddannelsesstart?

Når du har hentet din uddannelsespakke på apoteket, er du meget velkommen til at læse i bøgerne.

Måske har du brug for at friske din baggrundsviden op. Det kan være aktuelt, hvis

 • det er længe siden, du har taget din adgangsgivende eksamen
 • din adgangsgivende eksamen er af sproglig eller handelsmæssig art
 • du bare vil være godt forberedt til farmakonomuddannelsen.

Pensum du kan have glæde af at læse i forvejen

Gratis undervisning i dansk og matematik

Hjælp til ordblindhed

Har du styr på, hvad uddannelsen koster dig?

Det er stort set gratis.

Skoleophold, lærebøger og andet undervisningsmateriale samt transport til og fra Farmakonomskolen (efter nærmere retningslinjer) er gratis for dig.

Løn for farmakonomelever

Du får løn i elevtiden. Pr. 1. april 2019 er månedslønnen 12.403 kr. i første elevår stigende til 14.138 kr. det tredje elevår.

Løn for nyuddannede

På Farmakonomforeningens hjemmeside, www.farmakonom.dk, kan du altid se den aktuelle løn for nyuddannede farmakonomer. Der er forskel på lønnen for farmakonomer ansat på privat apotek og sygehusapotek.

Lønninger - privat apotek

Lønninger - sygehusapotek

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Farmakonomforeningen på tlf. 33 12 06 00.

 

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more