Sådan bliver du farmakonomstuderende

Kontakt os

Vi er ikke som de andre...

Farmakonomuddannelsen er en 3-årig videregående uddannelse. I modsætning til andre uddannelser skal du skrive en ansøgning direkte til et apotek og have underskrevet en ansættelseskontrakt inden uddannelsesstart. 

Når du har underskrevet en ansættelseskontrakt og opfylder uddannelsens adgangskrav, er du automatisk optaget på farmakonomuddannelsen og vil blive indkaldt til ophold på Pharmakon. Det vil sige, at du ikke skal søge via Den Koordinerede Tilmelding (optagelse.dk).

 

Er du berettiget til at søge optagelse?

Adgangskravene er:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux-uddannelse (eux) eller international baccalaureate (IB)

 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Farmakonomskolen anbefaler et snit på minimum 4 fra den adgangsgivende uddannelse samt minimum karakter 4 i dansk. Ligeledes anbefaler vi minimum karakter 4 i matematik på C-niveau.

 • Social- og sundhedsuddannelse, trin 2, samt dansk C, naturfag C og engelsk D som specifikke adgangskrav.
 • Udenlandske eksaminer, sidestillet med dansk gymnasial eksamen
  Dette adgangskrav kræver dispensation. Kontakt Studieadministrationen for at høre mere.

Hvis du ikke har et af ovennævnte adgangskrav, men har anden uddannelse og sundhedsfaglig relevant joberfaring, har du mulighed for at få en realkompetencevurdering. Kontakt Studieadministrationen, hvis du vil vide mere. 

 

Vil du vide mere om adgangskrav til uddannelsen, kan du se det i denne ændringsbekendtgørelse

Vil du se selve bekendtgørelsen, klik her

Søg optagelse på apoteket

Det er faktisk ret nemt, hvis du følger forløbsdiagrammet trin for trin. 
De sorte felter viser det, du skal gøre. De orange felter er det, som farmakonomuddannelsen gør. Og det grønne er det, som apoteket tager sig af. 

Optagelsesforløb

starten af december     Farmakonomuddannelsen offentliggør listen over ledige uddannelsespladser (midten af december): i det almindelige forløb (apotek) - læs mere her
i det kombinerede forløb (apotek/sygehusapotek) - læs mere her
Adgangskrav til
Farmakonomuddannelsen
      Motiveret ansøgning og kopi af eksamensbevis, sendes til apotek  
ansøgninger behandles løbende     Apoteket udvælger og indkalder til samtale ud fra ansøgningerne.
      Personlig samtale på apoteket  
      Apoteket udvælger en studerende/flere studerende, ud fra samtalerne
      Underskrivning af ansættelseskontrakt  
      Farmakonomuddannelsen modtager besked
midt i juli     Farmakonomuddannelsen oplyser apoteket om, hvilken klasse deres studerende skal gå i  
midt i juli     Farmakonomuddannelsen sender den studerendes velkomstmateriale til apoteket  
1. september     Studiestart  
           

 

  

Hvad gør dig attraktiv som ansøger?

Al undervisning og uddannelsens pensum er på dansk. Du skal derfor skrive og tale dansk på et så godt niveau, så du kan læse og forstå uddannelsens fagligt detaljerede pensum samt bestå uddannelsens skriftlige og mundtlige eksaminer.

Gode regnefærdigheder er også nødvendige, da en vigtig del at arbejdet som farmakonom består i at kontrollere og ekspedere recepter.

Som en del af kontrolfunktionen skal farmakonomen være i stand til selvstændigt at kunne beregne, om dosis på recepten er korrekt i forhold til det anbefalede, så kunden hverken får for meget eller for lidt af lægemidlet. Hvis kunden får forkert dosis kan det være til fare for patientsikkerheden. På uddannelsen arbejdes der med at opnå rutine i lægemiddelregning, men der undervises ikke i grundlæggende regning.

Gode regnefærdigheder indenfor de fire regnearter (plus, minus, gange og dividere) samt brøkregning og procentregning er derfor en forudsætning for at kunne løse opgaverne i undervisningen og er en forudsætning for at du selv kan varetage kontrol og ekspedition af recepter som færdiguddannet farmakonom på apoteket.

Her kan du se et eksempel på en opgave i lægemiddelregning:

Et barn på 15 kilo skal have antibiotika (et lægemiddelstof).

Lægen har udskrevet en recept med en mikstur, der har styrken 25 mg/ml. (dvs. miksturen indeholder 25 mg antibiotika (lægemiddelstoffet) pr milliliter mikstur).

Barnets forældre er nu kommet for at hente lægemidlet hos dig på apoteket.

På recepten står der, at doseringen er 50 mg/kg legemsvægt pr. døgn (dvs. barnet skal have 50 mg lægemiddel i døgnet, for hvert kilo han/hun vejer)

Beregn, hvor mange mg (milligram)antibiotika, barnet skal have pr. døgn.

 

En god ansøgning er nøglen til samtale

Det er meget vigtigt, at du skriver en god og motiveret ansøgning til det apotek, hvor du gerne vil være farmakonomstuderende.

Din motivation for uddannelsen og din begrundelse for netop at søge dét apotek er afgørende for, at apoteket kalder dig til samtale og vælger netop dig.

Sæt dig ind i, hvilke apoteker der er i dit lokalområde og send ansøgning til det apotek, hvor du ønsker elevplads.

En motiveret ansøgning er din personlige beskrivelse af, hvorfor du er interesseret i uddannelsen, og hvad der efter din mening gør dig i stand til at klare uddannelsen.

Beskrivelsen skal give et indtryk af dig, dine egenskaber, din modenhed og egnethed til uddannelsen, dine kvalifikationer og overvejelser i forhold til den.

Undersøg om der er andre apoteker i dit lokalområde, som du kan søge, hvis du ikke kommer til samtale på din første ansøgning.

Gør din ansøgning kort og præcis - højest én A4 side.

Følgende skal sendes sammen med den motiverede ansøgning: 

 1. en kopi af dit adgangsgivende eksamensbevis (afslutter du først din adgangsgivende uddannelse til sommer, så skriv dette i din ansøgning, og vedlæg i stedet eventuelle årskarakterer).
 2. curriculum vitae (cv) (en liste, hvor du nævner dine uddannelser og din erhvervserfaring i kronologisk orden)
 3. eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdspladser.

Du vælger selv om du vil sende din ansøgning elektronisk eller om du afleverer den personligt på apoteket.

Vælger du at søge uddannelsesplads i det kombinerede forløb, skal du sende ansøgning både til privatapoteket og sygehusapoteket. Vi anbefaler, at du i ansøgningen skriver, hvorfor du gerne vil være studerende i det kombinerede forløb.

Apotekerne behandler ansøgningerne løbende.

Hvis du bliver indkaldt til samtale, skal du medbringe dit originale eksamensbevis.

 

 

 

 

  

 

 

Hvordan ved du, hvilke apoteker, du kan søge?

Liste over ledige uddannelsespladser

Hvert år i midten af december måned har du mulighed for at se en liste over de apoteker, der søger farmakonomstuderende det kommende år.

Listen over ledige uddannelsespladser finder du her

 


Link

Liste over ledige uddannelsespladser i det kombinerede forløb

Hvis du er interesseret i en plads i det kombinerede uddannelsesforløb, så kan du hvert år i midten af december måned se en oversigt over, hvilke privatapoteker og hvilke sygehusapoteker der det kommende år samarbejder om at uddanne farmakonomstuderende. 

Listen over ledige uddannelsespladser i det kombinerede forløb finder du her


Link

Beskrivelse af det kombinerede forløb

Se beskrivelsen af det kombinerede forløb her 


Link

Har apoteket valgt dig blandt ansøgerne?

Du er optaget på uddannelsen

Når du har underskrevet en ansættelseskontrakt med et apotek, er du optaget på uddannelsen.

Finder apoteket din ansøgning interessant, vil du blive kaldt ind til en personlig samtale. Vælger apoteket at antage dig som farmakonomstuderende, skal du og apoteket underskrive en ansættelseskontrakt.


Farmakonomskolen får besked

Farmakonomuddannelsen modtager kopi af den underskrevne ansættelseskontrakt.

På denne måde bliver du registreret som studerende på farmakonomuddannelsen.


Se elevkontrakten

Har du lyst til at se ansættelseskontrakten og læse det, der står med småt?

Klik her og se ansættelseskontrakten


Link

Hvornår hører du fra farmakonomuddannelsen første gang?


Du er sikkert nysgerrig på dit første uddannelsesophold.

Medio juli modtager apoteket besked om, hvilken klasse du skal gå i og hvornår du skal møde på Pharmakon.

Vil du gøre dig klar til uddannelsesstart?

Du skal sammen med dit apotek lave aftale om anskaffelse af lærebøger. Dette vil fremgå af en velkomstmail, som du modtager fra skolen, når du er blevet registreret.

Ud over bøgerne vil du få adgang til elektroniske kompendier, som Farmakonomuddannelsen har udarbejdet. 

Måske har du brug for at friske din baggrundsviden op. Det kan være aktuelt, hvis

 • det er længe siden, du har taget din adgangsgivende eksamen
 • din adgangsgivende eksamen er af sproglig eller handelsmæssig art
 • du bare vil være godt forberedt til farmakonomuddannelsen.

Gratis undervisning i dansk og matematik

 

Har du styr på, hvad uddannelsen koster dig?

Det er stort set gratis.

Skoleophold, lærebøger og andet undervisningsmateriale samt transport til og fra Pharmakon (efter nærmere retningslinjer) er gratis for dig.

Løn for farmakonomstuderende

Du får løn under uddannelsen. Pr. 1. oktober 2022 er månedslønnen 13.108 kr. i første uddannelsesår stigende til 14.942 kr. det tredje uddannelsesår.

Løn for nyuddannede

På Farmakonomforeningens hjemmeside, www.farmakonom.dk, kan du altid se den aktuelle løn for nyuddannede farmakonomer. Der er forskel på lønnen for farmakonomer ansat på privat apotek og sygehusapotek.

Lønninger - privat apotek

Lønninger - sygehusapotek

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Farmakonomforeningen på tlf. 33 12 06 00.

 

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more