Kontakt os

10 gode grunde til at vælge farmakonomuddannelsen

Farmakonom, Denny Vilhelm Tramontano Löwe, giver sit bud på 10 gode grunde til at vælge farmakonomuddannelsen.

  1. Man opnår meget stor viden om menneskekroppens opbygning og funktioner, om sygdommes opståen og udvikling samt om lægemidlers farmakologiske egenskaber og virkninger.

  2. Farmakonomuddannelsens vekselvirkning mellem kursusperioder og praktikophold giver et dynamisk studieforløb.

  3. Farmakonomstudiet byder udover de medicinsk-farmaceutiske fag også på spændende fag som samfundsfarmaci, psykologi, lovforståelse, arbejdsmiljø, kommunikation, markedsføring og salg.

  4. Det er muligt at vælge enten mellem det klassiske uddannelsesforløb hvor man kun er i praktik på apotek, eller det kombinerede uddannelsesforløb hvor man er i praktik på både apotek og sygehus.

  5. Selv om farmakonomuddannelsen er en videregående uddannelse, er alle studiebøger og uddannelsesmaterialer gratis, ligesom man bor og spiser gratis på Farmakonomskolen under kursusopholdene — og man får også løn alle tre uddannelsesår i stedet for SU.

  6. Farmakonomeksamen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder bl.a. på apoteker og sygehuse, i medicinalindustrien og lægepraksis, på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner samt på Statens Serum Institut og i Lægemiddelstyrelsen.

  7. Efterspørgslen på uddannede farmakonomer er meget stor og arbejdsløsheden er derfor utrolig lav, så man er sikret arbejde efter endt uddannelse.

  8. Som farmakonom er der mulighed for mange og varierende arbejdsopgaver som for eksempel patientrådgivning, klinisk farmaci, logistik, dosisdispensering, undervisning, vejledning og coaching, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter, ledelse, kvalitetsstyring, sygehusfarmaci samt lægemiddelforskning, -udvikling og -fremstilling.

  9. Farmakonomprofessionen giver en solid faglig ballast til yderligere efter- og videreuddannelse.

  10. Farmakonomfaget er i rivende udvikling — to dage er aldrig ens, man lærer konstant noget nyt og man er som lægemiddelkyndig med til at gøre en forskel i samfundet.

 

 

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more